آیا میدانستید....


 • آیامیدانستید ارزش بیت کوین در طول 6 سال بیش از 22000 برابر شده است؟

 • آیا میدانستید نوزاد بیش از 300 استخوان دارد که با رشد بعضی از آنها به یکدیگر جوش می خورند؟

 • آیا میدانستید دهان انسان روزانه یک لیتر بزاق تولید می کند؟

 • آیا میدانستید در اروپای غربی هر خانوده بیش از 7 بار در طول زندگی محل سکونت خود را عوض می کند؟

 • آیا میدانستید یک اسب در طول سال 7 برابر وزن خود غذا می خورد؟

 • آیا میدانستید 17 هزار زنبور در جهان شناسایی شده است؟

 • آیا میدانستید چیتا قادر است در حداكثر سرعت خود گامهایی به طول ۸ متر بر دارد؟

 • آیا میدانستید دویست میلیون گونه موجود زنده روی زمین وجود دارد که انسان یکی از آنها است؟

 • آیا میدانستید قدم زدن بر خلاف جهت باد،در آب و همراه با کوله پشتی پنجاه برابر بیشتر از راه رفتن عادی کالری می سوزاند؟

 • آیا میدانستید هر یک لیتر بنزین معادل بیست و سه و نیم تن گیاهان مدفون شده در قرنها پیش است؟

 • آیا میدانستید خطر بیماری قلبی و سرطان ریه در افراد غیر سیگاری که در خانه در معرض دود سیگار اطرافیانشان هستند، بیست و پنج درصد بیشتر از دیگران است؟

 • آیا میدانستید چیتا یا یوزپلنگ سریع ترین حیوان خشکی است؟ او در عرض فقط 3 ثانیه 100 کیلومتر در ساعت سرعت می گیرد که حتی سریع ترین خودرو های فراری هم نتوانستند رکورد او را بشکنند.

 • آیا میدانستید بر اساس آمارهای اخیر سازمان جهانی سلامت، روزانه در حدود 100 میلیون فعالیت جنسی رخ می دهد؟

 • آیا میدانستید اولین دفترچه تلفن در سال 1878 تهیه شد که تنها شامل 50 اسم بود؟

 • آیا میدانستید یک انسان در طول حیات خود در حدود 25 سال را در خواب به سر می برد؟

 • آیا میدانسیتد 1 دقیقه بوسیدن حدود  26 کالری انرژی می سوزاند؟

 • آیا میدانستید به طور متوسط 6000 ساعقه در دقیقه در سطح زمین می زند؟

 • آیا میدانستید با پلک زدن به طور متوسط 30 دقیقه در طول روز به چشمانتان استراحت می دهید؟

 • آیا میدانستید سرعت متوسط سقوط چترباز ها 200 کیلومتر در ساعت می باشد؟

 • آیا میدانستید 35% مصرف آب درون ساختمان ها در توالت می باشد؟صفحه ۱ از ۲۱۲