آیا میدانستید....


 • آیا میدانستید خیابان یونگ (Yonge) در تورنتو کانادا با 56 کیلومتر طول، طولانی ترین خیابان جهان است؟

 • آیا میدانستید استرالیا تنها قاره ی  جهان است که هیچ آتشفشان فعالی ندارد؟

 • آیا میدانستید بیشترین میزان شکلات در جهان در سوییس و آن 10 کیلوگرم در سال برای هر نفر می باشد؟

 • آیا میدانستید کوچکترین استخوان بدن در گوش انسان یافت می شود؟

 • آیا میدانستید 85 درصد زندگی گیاهی در زیر اقیانوس ها قرار دارد؟

 • آیا میدانستید سه زبان رایج جهان به ترتیب چینی، اسپانیایی و انگلیسی می باشد؟

 • آیا میدانستید 8 درصد افراد یک دنده اضاقه دارند؟

 • آیا میدانستید خرس ها 12 دندان دارند؟

 • آیا میدانستید به طور متوسط افراد بعد از 7 دقیقه به خواب می روند؟

 • آیا میدانستید بیشترین میزان تولد در ماه آگوست می باشد؟

 • آیا میدانستید شهر پرث در استرالیا بیشترین میزان وزش باد را دارا است؟

 • آیا میدانستید 15% افراد هر جامعه ای را افراد دارای معلولیت تشکیل می دهد؟

 • آیا میدانستید 11% افراد جهان چپ دست هستند؟

 • آیا میدانستید کوآلا ها چیزی در حدود 18 ساعت در روز می خوابند؟صفحه ۲ از ۲۱۲