آیا میدانستید....


 • آیا میدانستید ماهی قرمز هر دو نور فروسرخ و فرا بنفش را می بیند؟

 • آیا میدانستید گربه دارای 32 ماهیچه در هر گوش است؟

 • آیا میدانستید پرندگان برای بلعیدن به جاذبه زمین نیار دارند؟

 • آیا میدانستید بیشترین زمان پرواز ثبت شده برای مرغ 13 ثانیه بوده است؟

 • آیا میدانستید گوزن های شمالی موز دوست دارند؟

 • آیا میدانستید خون خرچنگ بی رنگ است و زمانی که در معرض هوا قرار می گیرد به آبی تغییر رنگ می دهد؟

 • آیا میدانستید بیشتر محتوای رژلب را فلس ماهی تشکیل می دهد؟

 • آیا میدانستید خرگوش ها عاشق شیرین بیان هستند؟

 • آیا میدانستید اندازه چشم شترمرغ از مغز او بزرگ تر است؟

 • آیا میدانستید خرس ها 42 دندان دارند؟

 • آیا میدانستید الفبا مردم کامبوج از 72 حرف تشکیل شده است؟

 • آیا میدانستید الفبا مردم هاوایی تنها 12 حرف دارد؟

 • آیا مبدانستید رایج ترین حرف الفبای انگلیسی حرف E و کم کاربرد ترین حرف Q می باشد؟صفحه ۶ از ۶« بعدی...۲۳۴۵۶