آیا میدانستید....


  • آیا میدانستید نوکیا پیش از سامسونگ نخستین گوشی مجهز به AMOLED را تولید کرده بود؟

  • آیا میدانستید پاپ کرن توسط آزتک های هندی ابداع شد؟