آیا میدانستید....


 • آیامیدانستید ارزش بیت کوین در طول 6 سال بیش از 22000 برابر شده است؟

 • آیا میدانستید یک کوه آتشفشان قادر است ذرات ریز و گرد و غبار را تا ارتفاع 50 کیلومتری به فضای اطراف پرتاب کند؟

 • آیا میدانستید بر اساس آمارهای اخیر سازمان جهانی سلامت، روزانه در حدود 100 میلیون فعالیت جنسی رخ می دهد؟

 • آیا میدانستید یک سال شامل 31,557,600 ثانیه است؟

 • آیا میدانستید مجموع اعداد 1 تا 100 (1+2+3+ …+100) برابر 5050 می شود؟

 • آیا میدانستید با پلک زدن به طور متوسط 30 دقیقه در طول روز به چشمانتان استراحت می دهید؟

 • آیا میدانستید تمامی حشرات 6 پا دارند؟

 • آیا میدانستید سرعت انتقال صوت در آب 5 برابر بیشتر از سرعت صوت در هوا است؟

 • آیا میدانستید بیشترین میزان شکلات در جهان در سوییس و آن 10 کیلوگرم در سال برای هر نفر می باشد؟

 • آیا میدانستید کوچکترین استخوان بدن در گوش انسان یافت می شود؟

 • آیا میدانستید 85 درصد زندگی گیاهی در زیر اقیانوس ها قرار دارد؟

 • آیا میدانستید 8 درصد افراد یک دنده اضاقه دارند؟

 • آیا میدانستید خرس ها 12 دندان دارند؟

 • آیا میدانستید به طور متوسط افراد بعد از 7 دقیقه به خواب می روند؟

 • آیا میدانستید 15% افراد هر جامعه ای را افراد دارای معلولیت تشکیل می دهد؟

 • آیا میدانستید گربه ها بیش از 100 آکورد صوتی دارند؟

 • آیا میدانستید همه حشرات 6 پا دارند؟

 • آیا میدانستید کوآلا ها چیزی در حدود 18 ساعت در روز می خوابند؟