آیا میدانستید....


  • آیا میدانستید ملكه موریانه ها پنجاه بار بزرگتر از جفت مذكر خود می باشد؟

  • آیا میدانستید تمساح هیچگاه از قفسه ای که در آن نگهداری می شود بزرگتر نمیشود؟

  • آیا میدانستید سرعت انتقال صوت در آب 5 برابر بیشتر از سرعت صوت در هوا است؟

  • آیا میدانستید خیابان یونگ (Yonge) در تورنتو کانادا با 56 کیلومتر طول، طولانی ترین خیابان جهان است؟

  • آیا میدانستید شهر پرث در استرالیا بیشترین میزان وزش باد را دارا است؟

  • آیا میدانستید زرافه می تواند گوش خود را با استفاده از زبان 21 اینچی خود تمیز کند؟