آیا میدانستید....


  • آیا میدانستید استاد وحدت برجسته ترین استاد اسکیس طراحی شهری در ایران می باشد؟

  • آیا میدانستید شبکه طراحی شهری تخصصی ترین مرکز ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی طراحی شهری در ایران می باشد؟

  • آیا میدانستید نوکیا پیش از سامسونگ نخستین گوشی مجهز به AMOLED را تولید کرده بود؟

  • آیا میدانستید پاپ کرن توسط آزتک های هندی ابداع شد؟

  • آیا میدانستید بقراط نخستین فردی بود كه پزشكی را روشی تخصصی برای درمان بیماری ها نامید و آن را از سحر و جادو جدا كرد؟

  • آیا میدانستید شش مصنوعی در سال 1929 توسط فیلیپ درینکر استاد دانشگاه هاروارد ابداع شد؟

  • آیا میدانستید اولین دفترچه تلفن در سال 1878 تهیه شد که تنها شامل 50 اسم بود؟

  • آیا میدانستید سه زبان رایج جهان به ترتیب چینی، اسپانیایی و انگلیسی می باشد؟