آیا میدانستید....


  • آیا میدانستید رایج ترین وسیله ای که در طول سفر فراموش می شود مسواک است؟

  • آیا میدانستید اضطراب و افسردگی رایج ترین بیماری های ذهنی هستند؟

  • آیا میدانستید اضطراب و افسردگی رایج ترین بیماری های ذهنی هستند؟

  • آیا میدانستید بیشترین میزان شکلات در جهان در سوییس و آن 10 کیلوگرم در سال برای هر نفر می باشد؟

  • آیا میدانستید شهر پرث در استرالیا بیشترین میزان وزش باد را دارا است؟