آیا میدانستید....


  • آیا میدانستید نوشیدنی “اسپرایت” سومین محصول معرفی شده توسط کوکاکولا است که در سال 1961 وارد بازار شد؟

  • آیا میدانستید اولین شعبه “برگر کینگ” در سال 1954 در فلوریدا افتتاح شد؟

  • آیا میدانستید هیتلر از مکان های بسته وحشت داشت؟

  • آیا میدانستید بقراط نخستین فردی بود كه پزشكی را روشی تخصصی برای درمان بیماری ها نامید و آن را از سحر و جادو جدا كرد؟

  • آیا میدانستید کانادا یک واژه ی هندی به معنای روستای بزرگ است؟

  • آیا میدانستید نمک از 5 هزار سال پیش در سفره ما انسان ها بوده است؟

  • آیا میدانستید اولین دفترچه تلفن در سال 1878 تهیه شد که تنها شامل 50 اسم بود؟