آیا میدانستید....


 • آیا میدانستید زنبور عسل حداکثر با سرعت ۲۴ کیلومتر در ساعت می تواند پرواز کند؟

 • آیا میدانستید زرافه تار صوتی ندارد و لال است و نمیتواند هیچ صدایی از خود در آورد؟

 • آیا میدانستید یک اسب در طول سال 7 برابر وزن خود غذا می خورد؟

 • آیا میدانستید زرافه تار صوتی ندارد و لال است و نمی تواند صدایی از خود در آورد؟

 • آیا میدانستید 17 هزار زنبور در جهان شناسایی شده است؟

 • آیا میدانستید شکلات بر اعصاب و قلب سگ تاثیر بد دارد و با مقدار مشخصی شکلات می توان یک سگ را کشت؟

 • آیا میدانستید چیتا قادر است در حداكثر سرعت خود گامهایی به طول ۸ متر بر دارد؟

 • آیا میدانستید ملكه موریانه ها پنجاه بار بزرگتر از جفت مذكر خود می باشد؟

 • آیا میدانستید موشهای صحرایی چنان سریع تکثیر پیدا میکنند ،که در عرض هجده ماه دو موش صحرایی قادرند یک میلیون فرزند داشته باشند؟

 • آیا میدانستید رشد دندان های سگ آبی هیچگاه متوقف نمیگردد؟

 • آیا میدانستید حس بویایی مورچه با سگ برابری می کند؟

 • آیا میدانستید چیتا یا یوزپلنگ سریع ترین حیوان خشکی است؟ او در عرض فقط 3 ثانیه 100 کیلومتر در ساعت سرعت می گیرد که حتی سریع ترین خودرو های فراری هم نتوانستند رکورد او را بشکنند.

 • آیا میدانستید سجاقک با وجود اینکه 6 پا دارد نمی تواند راه برود؟

 • آیا میدانستید گاو ها دندان جلو بالا را ندارند؟

 • آیا میدانستید موهای گوزن شمالی جهت گرم نگه داشتن بدن حیوان همچون لوله تو خالی هستند؟

 • آیا میدانستید تمساح هیچگاه از قفسه ای که در آن نگهداری می شود بزرگتر نمیشود؟

 • آیا میدانستید یکی از وظایف گوش در فیل، تنظیم دمای بدن او است؟

 • آیا میدانستید خفاش ها هنگام خروج از غار همیشه به سمت چپ حرکت می کنند؟

 • آیا میدانستید تمساح نمی تواند زبان خود را تکان دهد؟

 • آیا میدانستید راهنمایی گاو ها برای بالا رفتن از پله آسان تر از هدایت آن ها برای پایین آمدن است؟صفحه ۱ از ۲۱۲