آیا میدانستید....


 • آیا میدانستید قورباغه ها می توانند در حالی که چشمانشان باز است ببلعند؟

 • آیا میدانستید خرس ها 12 دندان دارند؟

 • آیا میدانستید زرافه می تواند گوش خود را با استفاده از زبان 21 اینچی خود تمیز کند؟

 • آیا میدانستید شیر شتر دلمه نمی شود؟

 • آیا میدانستید گربه ها بیش از 100 آکورد صوتی دارند؟

 • آیا میدانستید همه حشرات 6 پا دارند؟

 • آیا میدانستید کوآلا ها چیزی در حدود 18 ساعت در روز می خوابند؟

 • آیا میدانستید عنکبوت ها جز عنکبوتیان تقسیم می شوند نه حشرات؟

 • آیا میدانستید گربه ها 66 درصد  عمر خود را در خواب به سر می برند؟

 • آیا میدانستید ماهی قرمز هر دو نور فروسرخ و فرا بنفش را می بیند؟

 • آیا میدانستید گربه دارای 32 ماهیچه در هر گوش است؟

 • آیا میدانستید پرندگان برای بلعیدن به جاذبه زمین نیار دارند؟

 • آیا میدانستید بیشترین زمان پرواز ثبت شده برای مرغ 13 ثانیه بوده است؟

 • آیا میدانستید گوزن های شمالی موز دوست دارند؟

 • آیا میدانستید خون خرچنگ بی رنگ است و زمانی که در معرض هوا قرار می گیرد به آبی تغییر رنگ می دهد؟

 • آیا میدانستید بیشتر محتوای رژلب را فلس ماهی تشکیل می دهد؟

 • آیا میدانستید خرگوش ها عاشق شیرین بیان هستند؟

 • آیا میدانستید اندازه چشم شترمرغ از مغز او بزرگ تر است؟

 • آیا میدانستید خرس ها 42 دندان دارند؟صفحه ۲ از ۲۱۲