آیا میدانستید....


  • آیا میدانستید سرعت صوت در آب ۴.۳ برابر سریعتر از سرعت صوت در هوا است؟

  • آیا میدانستید یک کوه آتشفشان قادر است ذرات ریز و گرد و غبار را تا ارتفاع 50 کیلومتری به فضای اطراف پرتاب کند؟

  • آیا میدانستید توت فرنگی تنها میوه ای است که هسته آن خارج از میوه قرار دارد؟

  • آیا میدانستید کوه قره قوروم در هند بعد از کوه هیمالیا با تفاضل دویست و سی و هفت متر بلندترین کوه دنیا میباشد؟

  • آیا میدانستید چیتا یا یوزپلنگ سریع ترین حیوان خشکی است؟ او در عرض فقط 3 ثانیه 100 کیلومتر در ساعت سرعت می گیرد که حتی سریع ترین خودرو های فراری هم نتوانستند رکورد او را بشکنند.

  • آیا میدانستید آتش در سربالایی سریع تر ار سرازیری حرکت می کند؟

  • آیا میدانستید به طور متوسط 6000 ساعقه در دقیقه در سطح زمین می زند؟

  • آیا میدانستید 90% عظمت کوه های یخ در زیر آب قرار دارد و شما تنها 10 درصد آن را مشاهده می کنید؟

  • آیا میدانستید استرالیا تنها قاره ی  جهان است که هیچ آتشفشان فعالی ندارد؟

  • آیا میدانستید عسل تنها ماده ی خوراکی طبیعی است که هیچ وقت تمام نمی شود؟