آیا میدانستید....


  • آیا میدانستید اگر رگ های خونی موجود در ۵ سانتی متر مربع از پوست را در امتداد هم قرار دهیم، طول آن به ۲۰ فوت می رسد؟

  • آیا میدانستید خیابان یونگ (Yonge) در تورنتو کانادا با 56 کیلومتر طول، طولانی ترین خیابان جهان است؟