آیا میدانستید....


  • آیا میدانستید اولین شعبه “برگر کینگ” در سال 1954 در فلوریدا افتتاح شد؟

  • آیا میدانستید توت فرنگی تنها میوه ای است که هسته آن خارج از میوه قرار دارد؟

  • آیا میدانستید نمک از 5 هزار سال پیش در سفره ما انسان ها بوده است؟

  • آیا میدانستید سیب زمینی سرخ کرده یک غذای بلژیکی است؟

  • آیا میدانستید عسل تنها ماده ی خوراکی طبیعی است که هیچ وقت تمام نمی شود؟

  • آیا میدانستید هیچ غذای طبیعی به رنگ آبی وجود ندارد؟

  • آیا میدانستید بیشترین میزان شکلات در جهان در سوییس و آن 10 کیلوگرم در سال برای هر نفر می باشد؟

  • آیا میدانستید تا زمانی که غذا با بزاق تماس پیدا نکند شما مزه آن را درک نمی کنید؟