آیا میدانستید....


  • آیا میدانستید نوشیدنی “اسپرایت” سومین محصول معرفی شده توسط کوکاکولا است که در سال 1961 وارد بازار شد؟

  • آیا میدانستید هیچ غذای طبیعی به رنگ آبی وجود ندارد؟