آیا میدانستید....


  • آیا میدانستید ذرات دود چسبیده به سیگاری ها و ماندن در اتاقی که آنجا سیگار کشیده اند خطر ابتلا به سرطان را در کودکان افزایش می دهد؟

  • آیا میدانستید در اروپای غربی هر خانوده بیش از 7 بار در طول زندگی محل سکونت خود را عوض می کند؟

  • آیا میدانستید هیتلر از مکان های بسته وحشت داشت؟

  • آیا میدانستید دویست میلیون گونه موجود زنده روی زمین وجود دارد که انسان یکی از آنها است؟

  • آیا میدانستید موشهای صحرایی چنان سریع تکثیر پیدا میکنند ،که در عرض هجده ماه دو موش صحرایی قادرند یک میلیون فرزند داشته باشند؟

  • آیا میدانستید شیرینی تنها مزه ای است که جنین در رحم مادر هم می فهمد؟

  • آیا میدانستید خطر بیماری قلبی و سرطان ریه در افراد غیر سیگاری که در خانه در معرض دود سیگار اطرافیانشان هستند، بیست و پنج درصد بیشتر از دیگران است؟