آیا میدانستید....


 • آیا میدانستید زرافه تار صوتی ندارد و لال است و نمی تواند صدایی از خود در آورد؟

 • آیا میدانستید یک کوه آتشفشان قادر است ذرات ریز و گرد و غبار را تا ارتفاع 50 کیلومتری به فضای اطراف پرتاب کند؟

 • آیا میدانستید 17 هزار زنبور در جهان شناسایی شده است؟

 • آیا میدانستید شکلات بر اعصاب و قلب سگ تاثیر بد دارد و با مقدار مشخصی شکلات می توان یک سگ را کشت؟

 • آیا میدانستید پاپ کرن توسط آزتک های هندی ابداع شد؟

 • آیا میدانستید توت فرنگی تنها میوه ای است که هسته آن خارج از میوه قرار دارد؟

 • آیا میدانستید چیتا قادر است در حداكثر سرعت خود گامهایی به طول ۸ متر بر دارد؟

 • آیا میدانستید سرعت صوت در فولاد 14 برار سریعتر از سرعت آن در هواست؟

 • آیا میدانستید از دست دادن تنها ۱% از آب بدن موجب تشنگی میشود؟

 • آیا میدانستید دویست میلیون گونه موجود زنده روی زمین وجود دارد که انسان یکی از آنها است؟

 • آیا میدانستید قدم زدن بر خلاف جهت باد،در آب و همراه با کوله پشتی پنجاه برابر بیشتر از راه رفتن عادی کالری می سوزاند؟

 • آیا میدانستید ملكه موریانه ها پنجاه بار بزرگتر از جفت مذكر خود می باشد؟

 • آیا میدانستید موشهای صحرایی چنان سریع تکثیر پیدا میکنند ،که در عرض هجده ماه دو موش صحرایی قادرند یک میلیون فرزند داشته باشند؟

 • آیا میدانستید رشد دندان های سگ آبی هیچگاه متوقف نمیگردد؟

 • آیا میدانستید هر یک لیتر بنزین معادل بیست و سه و نیم تن گیاهان مدفون شده در قرنها پیش است؟

 • آیا میدانستید بقراط نخستین فردی بود كه پزشكی را روشی تخصصی برای درمان بیماری ها نامید و آن را از سحر و جادو جدا كرد؟

 • آیا میدانستید ورزش کردن در گرما به کاهش اشتها کمک می‌کند؟

 • آیا میدانستید کانادا یک واژه ی هندی به معنای روستای بزرگ است؟

 • آیا میدانستید شیرینی تنها مزه ای است که جنین در رحم مادر هم می فهمد؟

 • آیا میدانستید مایع موجود در نارگیل نارس را می توان بجای پلاسمای خون استفاده کرد؟صفحه ۲ از ۷۱۲۳۴۵...قبلی »