آیا میدانستید....


 • آیا میدانستید هیچ کدام از دانه های ذرت شبیه یک دیگر نیستند؟

 • آیا میدانستید خرس ها 12 دندان دارند؟

 • آیا میدانستید به طور متوسط افراد بعد از 7 دقیقه به خواب می روند؟

 • آیا میدانستید بیشترین میزان تولد در ماه آگوست می باشد؟

 • آیا میدانستید شهر پرث در استرالیا بیشترین میزان وزش باد را دارا است؟

 • آیا میدانستید تا زمانی که غذا با بزاق تماس پیدا نکند شما مزه آن را درک نمی کنید؟

 • آیا میدانستید 15% افراد هر جامعه ای را افراد دارای معلولیت تشکیل می دهد؟

 • آیا میدانستید 11% افراد جهان چپ دست هستند؟

 • آیا میدانستید زرافه می تواند گوش خود را با استفاده از زبان 21 اینچی خود تمیز کند؟

 • آیا میدانستید شیر شتر دلمه نمی شود؟

 • آیا میدانستید گربه ها بیش از 100 آکورد صوتی دارند؟

 • آیا میدانستید همه حشرات 6 پا دارند؟

 • آیا میدانستید کوآلا ها چیزی در حدود 18 ساعت در روز می خوابند؟

 • آیا میدانستید عنکبوت ها جز عنکبوتیان تقسیم می شوند نه حشرات؟

 • آیا میدانستید گربه ها 66 درصد  عمر خود را در خواب به سر می برند؟

 • آیا میدانستید ماهی قرمز هر دو نور فروسرخ و فرا بنفش را می بیند؟

 • آیا میدانستید گربه دارای 32 ماهیچه در هر گوش است؟

 • آیا میدانستید پرندگان برای بلعیدن به جاذبه زمین نیار دارند؟

 • آیا میدانستید بیشترین زمان پرواز ثبت شده برای مرغ 13 ثانیه بوده است؟

 • آیا میدانستید گوزن های شمالی موز دوست دارند؟صفحه ۶ از ۷« بعدی...۳۴۵۶۷